XESTIA
GENUS: XESTIA
FAMILY: Owlet moths (NOCTUIDAE)