New garden species

Grey mining bee ♂︎
-Caltha palustris-

Last update: 24 December 2019
OBSERVATION:
2019-IV-07

A new guest early in the season. It is the Grey mining bee (Andrena cineraria) from the Mining bees (Andrena) family [1,2,3].

It is a male that drank nectar from Marsh marigold (Caltha palustris).

Grey mining bee ♂︎ (Andrena cineraria) on Marsh-marigold (Caltha palustris)
Grey mining bee ♂︎ (Andrena cineraria) on Marsh-marigold (Caltha palustris)

References

1 Nederlands Soortenregister

2 Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. van der Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M. Roos & M. Reemer 2012. De Nederlands bijen (Hymennoptera: Apidae s.l.). - Natuur van Nederland 11, Naturalis Biodiversity Center & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

3 wildebijen.nl, "De Nederlandse bijen en hun relaties, overzicht van in Nederland en Vlaanderen voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)"

Leave a Reply

Your email address will not be published.