Lasioglossum sextrigatum ♀︎
-Ranunculus acris-

Last update: 30 November 2019
OBSERVATION:
2016-V-16

Sweat bee Lasioglossum sextrigatum[1, 2] here observed on Meadow buttercup (Ranunculus acris).

Lasioglossum sextrigatum ♀︎ on Meadow buttercup (Ranunculus acris)
Lasioglossum sextrigatum ♀︎ on Meadow buttercup (Ranunculus acris)
Lasioglossum sextrigatum ♀︎ on Meadow buttercup (Ranunculus acris)

References

1 Peeters, T.M.J., H. Nieuwenhuijsen, J. Smit, F. van der Meer, I.P. Raemakers, W.R.B. Heitmans, C. van Achterberg, M. Kwak, A.J. Loonstra, J. de Rond, M. Roos & M. Reemer 2012. De Nederlands bijen (Hymennoptera: Apidae s.l.). - Natuur van Nederland 11, Naturalis Biodiversity Center & European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden.

2 wildebijen.nl, "De Nederlandse bijen en hun relaties, overzicht van in Nederland en Vlaanderen voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)"

Leave a Reply

Your email address will not be published.