Soort Coenagrion pulchellum (Variabele waterjuffer)
GENUS COENAGRION (Waterjuffers)
FAMILY COENAGRIONIDAE (Waterjuffers)