Athalia liberta
GENUS: ATHALIA
FAMILIE: TENTHREDINIDAE (Echte bladwespen)