Bijenhotel

Coelioxys sp. (Kegelbij)♀︎

Laatst bijgewerkt: 4 juli 2020


Zeldzaam

WAARNEMING:
2019-VIII-262019-VIII-25


Een vrouwtjes Kegelbij (Coelioxys sp.) bezocht gedurende twee dagen herhaaldelijk de bijenhotels.
Ze inspecteerde alle bijenhotel secties en ging in secties I, II en III ook één of meer nestgangen in.

Waarschijnlijk gaat het om Gewone kegelbij (C. inermis) of Slanke kegelbij (C. elongata) [2, 3].
Kegelbijen zijn cleptoparasieten. De Slanke kegelbij heeft als gastheer o.a. de Tuinbladsnijder (Megachile centuncularis) en de Grote bladsnijder (Megachile willughbiella), de Gewone kegelbij o.a. de Tuinbladsnijder [1]. Beide soorten maken gebruik van de bijenhotels en hebben genesteld in sectie I maar zijn op dit moment niet meer actief.

Kegelbij ♀︎ (Coelioxys sp.)
Kegelbij ♀︎ (Coelioxys sp.), open nest cell binnengaand in bijenhotel sectie III

Referenties

1 wildebijen.nl, "De Nederlandse bijen en hun relaties, overzicht van in Nederland en Vlaanderen voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)"

2 SMIT, Jan. Determinatietabel voor de bijen van het genus Stelis in Nederland. Bzzz/HymenoVaria, 2010, 31.1: 39-41.

3 Rowson, R. & Pavett, M. 2008. A visual guide for the identification of British Coelioxys bees. 7pp. Privately published, Cardiff, UK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.