Nieuwe tuinsoort

pemphredon inornata♀︎

Laatst bijgewerkt: 14 oktober 2023


Algemeen

LOCATIE: Krimpen aan den IJssel, tuin

WAARNEMING:
2022-V-22


Dit wespje kronkelde, fladderend in cirkels over de tuintegels voor de bijenhotels. Ze probeerde op te stijgen maar leek daarin verhinderd door een groot aantal mijten dat zich op haar had gehecht. Mijten van klein formaat hadden een plekje gevonden op vooral haar borststuk en poten, en daarnaast ook een aantal met een veel grotere omvang op haar vleugels. Onder continu gespartel verdween ze al gauw tussen de begroeiing wat helaas alleen een paar slechte foto’s opgeleverde.

pemphredon inornata ♀︎, imago


Aan haar kleine omvang en zwart glanzende lichaam was duidelijk dat dit een andere soort Pemphredon was dan die ik eerder in de tuin waargenomen. Toen ze kort weer buiten de begroeiing verscheen besloot ik haar te vangen voor foto identificatie voordat ze weer tussen de planten kon verdwijnen. Helaas is ze kort daarop in het potje overleden voordat de foto’s gemaakt konden worden.

pemphredon inornata ♀︎, imago
pemphredon inornata ♀︎, kleine mijt op onderzijde dij
pemphredon inornata ♀︎, imago

De mijten bleven nog een tijd op haar zitten maar na een paar uur bleken de meesten zich naar elders te hebben verplaatst. Ik heb ze niet meer terug kunnen vinden in de kamer. Een aantal kleintjes daarentegen zijn op de wesp blijven zitten en uiteindelijk ook op de wesp overleden (ik neem aan dat ze allen leefden).

pemphredon inornata ♀︎, imago

Het op naam brengen van dit exemplaar bleek een hele uitdaging wat resulteerde in een grondige studie van het lastige Pemphredon Cemonus subgenus. Hieruit meende mogelijk met een vrouw P. mortifer van doen te hebben. Dit leidde uiteindelijk naar de indrukwekkende collectie van het Naturalis Biodiversity Center waar samen met graafwespen expert Wim Klein haar identiteit vastgesteld kon worden als Pemphredon inornata [1], een algemene wesp die door het hele land voorkomt maar niettemin een nieuwe tuinsoort!

Bewapend met het inzicht van de voorbereidende studie en mijn fotomateriaal was het vrij eenvoudig om met het referentie materiaal tot een conclusie te komen. Op zich jammer dat het niet P. mortifer betrof, maar hoe dan ook was het voor mij een win-win situatie, want of het was die soort of mijn inzicht in dit geslacht zou nog verder verdiepen wanneer de door mij verkeerd beoordeelde karakteristieken zich openbaarden. Die laatsten betroffen de vorm het clypeus en de afwezige ladderachtige structuur in de omgrenzing van het dorsaalveld.

Pemphredon inornata ♀︎, imago
Pemphredon inornata ♀︎, dorsaalveld

Literatuur

1 Nederlands Soortenregister

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *