NIEUWS

Onderzoek vindt broedkannibalisme in graafwesp Isodontia harmandi

Laatst bijgewerkt: 2 november 2023

NIEUWS: 2022-V-18 PLOS ONE:
Brood reduction caused by sibling cannibalism in Isodontia harmandi (Hymenoptera: Sphecidae), a solitary wasp species building communal brood cells


Nieuw gepubliceerd onderzoek heeft systematisch kannibalisme tussen larven van Isodontia harmandi kunnen vaststellen [2]. Men is tot dit resultaat gekomen door gedurende een vijfjarige periode (2010-2015) 495 nesten te onderzoeken.

Broedkannibalisme kan plaatsvinden omdat de soort gemeenschappelijke broedkamers aanlegt waarin een aantal eitjes worden gelegd.

De auteurs voeren mogelijke prooidier schaarste als reden op waarom het vrouwtje besluit om meer eieren in een nest te deponeren, wat dit dan een opzettelijk besluit maakt met als doel de larven te laten kannibaliseren.
Opmerkelijk, ze zou natuurlijk ook minder eitjes kunnen leggen zodat de larve voldoende voedsel heeft.

Het lijkt erop dat dit niet geldt voor I. mexicana [1], in Nederland geclassificeerd als exoot en tevens de enige representant uit hetzelfde geslacht, daar die soort geen gemeenschappelijke broedkamers aanlegt [3].

PLOS ONE bron artikel


Literatuur

1 Nederlands Soortenregister

2 Imasaki Y, Endo T (2022) Brood reduction caused by sibling cannibalism in Isodontia harmandi (Hymenoptera: Sphecidae), a solitary wasp species building communal brood cells. PLOS ONE 17(5): e0267958. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267958

3 O’Neill, K. M., & O’Neill, R. P. (2003). Sex Allocation, Nests, and Prey in the Grass-Carrying Wasp Isodontia mexicana (Saussure) (Hymenoptera: Sphecidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 76(3), 447–454. http://www.jstor.org/stable/25086133

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *