Bijenhotel

Crossocerus annulipes♀︎

Empoasca sp.

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2023


Algemeen

LOCATIE: Krimpen aan den IJssel, tuin

WAARNEMING:
2021-IX-07


De dagelijkse invloed van het weer bepaalt de uiterste houdbaarheidsdatum van de bijenhotel nestblokken. Met het toenemen van scheuren in het hout neemt de aantrekkelijkheid voor bijen af. Voor graafwespen is het verslechterende, zacht wordende hout juist aantrekkelijker.

Blok 3 in sectie III trekt de meeste graafwespen aan waaronder een groot aantal Crossocerus annulipes [1] vrouwtjes. Deze soort gebruikt geboorde gangen en scheuren als beginpunt om haar nesten verder in uit te knagen. De opening van een voorgeboord gat is dan dikwijls helemaal verstopt met houtpulp dat tijdens het knagen in de tunnel wordt losgewerkt en, waarschijnlijk, achteruit richting de opening wordt geduwd. Bij elke duw valt er een beetje pulp uit de opening naar beneden.
Ook scheuren in de zijkanten van het hout fungeren als begin voor het knagen van een nestgang. De achterzijde van het nestblok wordt ook gebruikt want regelmatig kruipt een wesp tussen de muur en het blok (zie pijlen in Fig 1).

Fig 1.: Crossocerus annulipes ♀, nestlocaties
Crossocerus annulipes ♀︎

Crossocerus annulipes gebruikt o.a. Cicadellidae voor het broed, zie hier. Deze prooigroep is in grote hoeveelheden aanwezig in de tuin afgaand op de luttele minuten die voorbij gaan voor het vrouwtje weer arriveert met een gevangen prooi. Hieronder zijn twee verschillende vrouwtjes te zien met een gevangen cicade Empoasca sp. en een niet nader bepaalde Cicadellidae sp..

Crossocerus annulipes ♀︎ met Empoasca sp.
Crossocerus annulipes ♀︎ met Cicadellidae sp.

Literatuur

1 Nederlands Soortenregister

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *