Bijenhotel

Cacoxenus indagator

Laatst bijgewerkt: 29 april 2022


Vrij zeldzaam

WAARNEMING:
2022-IV-142020-IV-17


Deze vliegjes zijn zich op rap aan het vermenigvuldigen rondom het bijenhotel. Het is een fruitvlieg soort, Cacoxenus indagator.

De larven van de vliegjes zijn cleptoparasieten [2, 3] op bepaalde bijensoorten die in de hotels nestelen zoals de Rosse metselbij (Osmia bicornis) en de Gehoornde metselbij (Osmia cornuta). De larven eten van de voedselvoorraad van de bij. Wanneer er genoeg voedsel overblijft zal de bijen larve wel doorontwikkelen maar het volwassen dier dat eruit komt is kleiner dan normaal.

Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator
Cacoxenus indagator ♀︎, imago

Referenties

1 Nederlands Soortenregister

2 KRUNIC, M & Stanisavljević, Ljubiša & PINZAUTI, M. (2005). The accompanying fauna of Osmia cornuta and Osmia rufa and effective measures of protection. Bull. Insectol. 58. 141-152.

3 MOENEN, Rosita. De broedparasiet Cacoxenus indagator (Drosophilidae) en de parasitoïden Melittobia acasta (Eulophidae) en Coelopencyrtus sp.(Encyrtidae) bij solitaire bijen in kunstmatige nestgelegenheid. entomologische berichten, 2012, 1-2.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.