Abia lonicerae


Het nieuwe seizoen begint alweer goed: een nieuwe tuin soort in de vorm van de zeldzame knotssprietbladwesp Abia lonicerae! [1] (goedkeuring Fons Verheyde op waarneming forum). Een vrouwtje.

Dit insect had ik nog nooit gezien en in eerste instantie dacht ik dat het een bij was. Een wel erg gouden bij… een beetje vreemd, ook de sprieten waren erg opvallend. Het beestje foerageerde voor nectar op de bloemen van een Look zonder look plant en zat niet echt stil, hoewel het nog vrij sloom rondliep. Voordat ik een goede foto had vloog ze weg, aaargh!
Maar gelukkig kwam ze luttele tellen daarna weer terugvliegen om vervolgens even rustig op een blad te zitten. De houding met de open vleugels bevestigde het vermoeden dat dit geen bij was.

Abia lonicerae ♀
Abia lonicerae ♀︎ op Look zonder look (Alliara petiolata)

In de soort post is beschreven op welke antenne kenmerken de soort ondercheiden kan worden tov de sterk gelijkende soort A. aenea.


Literatuur

1 Nederlands Soortenregister

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *